Colombia Solidaritet (COLSOL) samarbejder med græsrodsbevægelser og fagligt organiserede i Colombia for at skabe sociale forandringer. De seneste år har vi arbejdet med kul som et link der forbinder folk i Danmark med folk i Colombia. Med kampagnen Stop Blodkul lykkedes vi med at overtale danske energiselskaber til at stoppe deres import af kul fra Colombia, med henvisning til mineselskabers medvirken til væbnet konflikt og miljøødelæggelser. Med en lignende kampagne Kulfri Fremtid, arbejder vi i vinteren 2017/2018 på at få danske pensionsselskaber til at trække deres investeringer ud af verdens største kulmine.

 

I 2016 indgik Colombias regering og oprørsbevægelsen FARC en fredsaftale, der skulle ligge mere end 50 års væbnet konflikt bag sig. Danske og europæiske kapitalinteresser har medvirket til og tjent fedt på krigen i landet, bl.a. gennem investeringer i kuludvinding. Med udsigt til fred i landet, åbnede Danmark i 2014 en handelsambassade i Colombia, ikke med henblik på at støtte fredsskabelse, men for at pleje dansk erhvervslivs interesser.

Siden fredsaftalen er antallet af drab på miljøforkæmpere og fagligt aktive steget. Derfor mener vi at det internationale samfund har både ansvar og interesse for at bakke op om fredsaftalen og støtte civilsamfundet i landet.

 

Colombia Solidaritet søger at få indflydelse gennem netværksaktivitet, filmfremvisninger, kronikskrivning og støttearrangementer. Vi samarbejder med en række organisationer i Danmark samt græsrodsorganisationer, NGO'er og individer i England, Tyskland, Holland, Schweiz, Kroatien, Italien og Sverige.

 

COLSOL startede i 2007, som det internationale samarbejde International Peace Observatory (IPO), der fra 2007 til 2013 arbejdede med international ledsagelse og observation af menneskerettigheder i Colombia. IPO ledsagede bondeorganisationer, lokalsamfund og fagforeninger i områder berørt af den væbnede konflikt. I 2013 lukkede IPO internationalt, men den danske afdeling er fortsat nu under navnet Colombia Solidaritet.