STOPBLODKUL

StopBlodKul er en kampagne der sætter fokus på den danske forbindelse til de internationale kulmineselskaber, der udvinder blodigt kul i det konflikthærgede Cesar område i Colombia.

Det, vi her kalder blodkul, er kul udvundet af mineselskaberne Prodeco/Glencore og Drummond i Cesar-regionen i det nord-østlige Colombia.

 

Fra 1996 til 2006 led folk i området omkring Drummond og Prodeco/Glencore minerne voldsomt under den paramilitære vold. Ifølge konservative skøn blev mindst 3.100 mennesker dræbt og 55.000 fordrevet fra deres hjem af den såkaldte Juan Andrés Alvarez Front under AUC.

Den hollandske fredsorganisation PAX undersøgte i rap-porten "The Dark Side of Coal” fra 2014 Drummond og Prodeco/Glencores påståede involvering i de mange menneske-rettighedskrænkelser begået af Juan Andrés Alvarez Fronten. 

 

Tidligere paramilitære ledere og tidligere ansatte hos mineselskaberne har under ed oplyst, at Drummond og Prodeco/Glencore samarbejdede med de paramilitære styrker. 

 

Begge selskaber har kraftigt benægtet at have forbindelser til paramilitære grupper.

 

Der hersker fortsat stor usikkerhed i mineområdet den dag i dag, og retten til at opnå retfærdighed er stadig nægtet ofrene for de nævnte menneskerettighedsovertrædelser.

I Danmark har DONG for nylig suspenderet sine kulkontrakter med mineselskabet Prodeco/Glencore, indtil der opnås enighed om en handlingsplan, der bl. a. omfatter retfærdighed for de mange menneskerettighedskrænkelser der er blevet begået.

 

DONG stoppede dets samarbejde med Drummond, det andet mineselskab i Cesar, allerede i 2006, på grund af CSR mangler. 

 

Kommunerne der ejer de tre andre kulfyrede kraftværker i Danmark, Amagerværket, Fynsværket og Nordjyllandsværket, fyrer sandsynligvis stadig med det blodige kul, da de får leveret kul fra Vattenfall, det svenske energiselskab der solgte de tre værker til kommunerne. Vattenfall køber fortsat kul fra Prodeco og Drummond og nægter at stoppe deres indkøb af blodigt kul fra disse selskaber.

 

På trods af den gode nyhed omkring DONG, er det bekymrende at andre danske kraftværker måske stadig fyrer med blodkul fra Colombia på grund af en aftale med Vattenfall. 

 

Vi vil holde øje med udviklingen hos DONG og samtidigt opfordrer vi politikere og forbrugere til at kræve fuld gennemsigtighed og sørge for, at de kommuneejede kraftværker begynder at tage ansvar for, hvor deres kul kommer fra.

Støt politiske fanger i Colombia

I Colombia er der mere end 9000 politiske fanger, fra studerende og fagforeningsfolk, til bondeledere og menneskerettighedsforkæmpere. Det, de har til fælles er, at de er blevet fængslet på grund af deres politiske kamp for social forandring i Colombia.

Politisk motiverede fængslinger er et af de redskaber, som den colombianske stat benytter for at holde al politisk opposition nede. Tit fængsles folk efter uretmæssige rettergange, hvor de ikke har haft mulighed for at forsvare sig.
 

For eksempel har fagforeningslederen Hubert Ballesteros været fængslet siden d. 25.08.13. Hubert sigtes for oprør og finansiering af terrorisme, men endnu uden rettergang. 

De fængslede lever under brutale og umenneskelige forhold. De fortæller om en hverdag, der er præget af konstant overbelægning, trusler og fysiske overgreb. Overbelægningen er så slem at alvorlige smitsomme sygdomme trives i mange fængsler og de indsatte nægtes ofte basal behandling.

De politiske fanger fortsætter deres organisering og politiske arbejde indenfor murene. De organiserer sig i kollektiver, og forsøger på forskellige måder at danne modmagt. Eksempelvis gennemførtes der i marts måned 2013, en national sultestrejke, der havde deltagelse af over 1500 fanger fra 10 colombianske fængsler.

Advokaterne fra Lazos de Dignidad samarbejder med de politiske fangers kollektiver. De yder advokathjælp og hjælper de mest udsatte fanger med basale fornødenheder.

Please reload